Mājas lapa

Ziņas - Balss. Runa. Tēls

Jaunais kurss "Balss. Runa. Tēls" sniegs Jums iespēju padziļināti pilnveidot uzstāšanās prasmes un tēlu. Pilnveidot elpošanu, balsi, dikciju un runu. Attīstīt spēju runāt publiski un pārliecināti justies auditorijas priekšā. Mērķauditorija: ikviens, kam nepieciešams stāties lielākas vai mazākas auditorijas priekšā.

Karstākie piedāvājumi

Personības pilnveidošanas meistarklases

Meistarklašu gaitā pakāpeniski apgūsiet paņēmienus pašregulācijā un uzkrātā potenciāla izmantošanā ikdienas dzīvē. Ar speciāli veidotiem testiem Jums būs iespēja izzināt savas stiprās un vājās puses, nospraust savas attīstības virzienus nākotnē.